رؤخان

توند ِ توند

جوانی رؤخان

شوئن دره

پیری مورداب دورون

 

واگردان فارسی :

 

تند و سریع

رودخانه ی جوانی

رونده

به مرداب پیری ست

 

 

یک پاسخ ارائه کنید