زبان تاتی یکی از زبان های ایرانی شمال غربی است که بسیاری از ویژگی های زبانی کهن را حفظ کرده است . این زبان هم اکنون در دو شاخه ی کلی شمالی و جنوبی در مناطقی از ایران و خارج از آن رایج است .

زبان تاتی جنوبی در مناطق مختلفی از اطراف تبریز ( کلیبر ، کلاسور ، هرزند ، کرینگان ) خلخال تاکستان قزوین ، رودبار و شمال خراسان گویش ورانی دارد.

ساخت ارگیتو، ماده ی مجهول ، تمایز جنس دستوری مونث ، ساخت فعل ماضی از ماده ی مضارع ، ماده ی مجهول و … ، از ویژگی های زبان تاتی است .

در این اثر به طور خلاصه کلیاتی از نظام آوایی ، واژگانی ، ساختواژی و نحوی تاتی رودبار بر مبنای گویش روستای انبوه توصیف شده است .

زبان تاتیپدیدآور:

دکتر جهاندوست سبز علی پور در سال 1352 در روستای درواز توابع بخش شاهرود خلخال به دنیا آمد . تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و دوره ی راهنمایی و متوسطه را در مرکز بخش گذراند .

در سال 1371 وارد دانشگاه تبریز شد و دوره ی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را گذراند و در سال 1383 مدرک کارشناسی ارشد را از همین دانشگاه گرفت . وی در سال 1388 از رساله ی دکتری بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویش های تاتی ( خلخال ) ، تالشی و گیلکی در دانشگاه گیلان دفاع کرد .

تحقیق در زبان تاتی ، بررسی تطبیقی زبان های تاتی ، تالشی و گیلکی ، جمع آوری واژه های مشترک تاتی و ترکی آذری از موضوعات مورد علاقه ی وی است و در همین زمینه مقالاتی در نشریات معتبر به چاپ رسانده است .

یک پاسخ ارائه کنید