زندگی زنان گیلان

گیلان بی هیچ گزافه و گمان از کهن سال ترین زیستگاه ها و خاستگاه های فرزندان ایران زمین است این سرزمین سحر انگیز و خرم چون رشک بهشت ، فراخنای تاریخ ایران و فرازگاه تاریخ تشیع ایران است .گیلان از دیرین روز گاران، پناهگاه گریزندگان از ستم خلفا بوده است و چه بسیار از دین داران و پناه آورانی که دراین دیار بالیدند و با یاری مردمان آن، حکام جور و ستم را از تخت فرو کشیدند .

زندگی زنان گیلان

مولف:

شادی پیروزی متولد 1354 در خانواده ای گیلانی در شهر مشهد به دنیا آمد سال های کودکی و تحصیلات مقدماتی را در رودبار و رشت گذراند در سال 1378 در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد رشت فارغ التحصیل شد و پس از آن در مقطع کارشناسی ارشد همان رشته به ادامه تحصیل پرداخت .

از دوران نوجوانی به ادبیات و روزنامه نگاری روی آورد و نخستین همکاری مطبوعاتی اش را از اواخر دهه شصت با نشریه سروش آغاز کرد . پس ازآن بیشتر به حرفه گزارش گری مطبوعات پرداخت و گزارش ها و یاداشت های متعددی از او در نشریات گوناگون گیلان به چاپ رسیده وی درطول یک دهه با همکاری همسرش ، هادی میرزا نژاد موحد به پژوهش در باره ی زندگی زنان گیلان پرداخت که بخش عمده ای از آن در این کتاب آمده است پیش رو آمده است . او دبیر آموزش و پرورش و مدیر مسئول نشر فرهنگ ایلیا است .

یک پاسخ ارائه کنید