زیار (شاهزاده دیلمی)

زیار شخصیتی تاریخی است که سلف زیاریان می‌باشد و نام این دودمان از او گرفته شده‌است. زیار احتمالاً از اشراف گیلان بوده. وی پدر مرداویج و وشمگیر، دو امیر نخستین زیاریان، می‌باشد.

درباره اجداد زیاریان اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظری ایشان از اهالی گیلان بوده‌اند و نسبت خاندانشان به «آغش وهادان»، که در زمان کیخسرو حاکم گیلان بوده‌است، می‌رسد. همچنین عده‌ای «وردانشاه گیلانی» را جد یا پدر زیار می‌دانند. این احتمال نیز وجود دارد که رسیدن نسبت زیار به آغش وهادان جعلی باشد و این داستان صرفاً برای مشروعیت بخشیدن به شاهان بعدی زیاری به وجود آمده‌باشد.

همسر زیار دختر تیرداد بود و برادرزن زیار هروسندان، حاکم وقت پادشاهی گیل، بوده‌است. خود زیار در دوران فرمانروایی مرداویج و وشمگیر تا سال ۳۳۷ میلادی زنده بوده‌است.

یک پاسخ ارائه کنید