سرو هرزویل

قدمت پیدایش درخت ها بر روی زمین به دوره کربنیفر زمین یعنی حدود ۳۵۰ میلیون سال پیش بر می گردد. نخستین درخت ها به شکل سرخس هایی غول پیکر بودند و بعد در طول میلیون ها سال بعد با تکامل و تغییر به شکل درخت ها و گونه های مختلفی درآمدند.

گیاهان بازدانه و مخروطیان چون سروها، از اولین درختان پیشرفته و تکامل یافته ای بودند که پا بر روی پهنه خاکی زمین گذاشتند. امروز همراه کارناوال باشید و با یکی از قدیمی ترین بازمانده سروها در کشور عزیزمان آشنا شوید.
آوازه این درخت باشکوه از زمان های بسیار دور در میان مردمان پیچیده بوده و حتی رد پای نامش را در سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی می توان یافت. سرو هرزویل، درختی بلند قامت و بسیار قدیمی است که قدمت پیدایشش را بین هزار تا سه هزار سال پیش می دانند! ارتفاع این گنج زنده ایرانی به نزدیک ۳۰ متر می رسد و تنه قطورش نیز در حدود ۴ متر می باشد.
باید بدانید این سرو را از آن رو هرزویل نامیده اند که در روستایی به همین نام ریشه دوانده و سال هاست که مورد توجه مردمان روستا قرار دارد. به اعتقاد مردم هرزویل، این سرو کهن درختی مقدس و نظر کرده است و می توان گفت که با زندگی مردم روستای هرزویل عجین شده.

باید بدانید روستای هرزویل در محدوده شهر منجیل و در استان گیلان قرار دارد و در سال ۱۳۶۶ به عنوان یک اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده است. این سرو امروزه تحت حفاظت محیط زیست نیز قرار دارد.
قدمت: بین هزار تا سه هزار سال
ارتفاع: ۲۵ متر
قطر یقه: ۳.۴ متر
ارتفاع از سطح دریا: ۶۰۰ متر
آدرس: گیلان، رودبار، دو کیلومتری منجیل، روستای هرزویل

یک پاسخ ارائه کنید