سیر تاریخی نامجاهای گیلان و دیلمان قسمت اول ( اشکور یا اشکورات؟)

محمد آقاجانی کلامرودی محقق و پژوهشگر تاریخ و زبان شناسی

گیلان یکی از استانهای شمالی ایران است. این استان توسط رشته کوه البرز در جنوب و غرب و دریای کاسپین در شمال احاطه شده است و با توجه به اقلیم و طبیعت خود سرزمینی محصور و دست نیافتنی بود گیلان در طول تاریخ مورد توجه بشر قرار داشته و تمدنهای بزرگی در آن همچون تمدن مارلیک ، تمدن دیلمان و تمدن املش شکل گرفته است. نام باستانی این سرزمین ورن یا ورنا بوده که از کهن بودن آن حکایت دارد. در اوستا و شاهنامه این نام بارها آمده است. در این سرزمین اقوام نامداری مانند آماردها و کادوسی ها میزیستند حکومتهای آل بویه و آل زیار از آن برخاسته و بر پهنه وسیعی از ایران فرمان میراندند. شجاعت مردم و عوامل طبیعی باعث میشد این ناحیه در طول تاریخ از نفوذ و اشغال بیگانه در امان بماند بارها مورد هجوم دشمنانی مانند اسکندر و تازیان و حتی حکومت مرکزی ایران قرار گرفت اما هیچکدام موفق به تصرف گیلان نشدند و همچنان استقلال این سرزمین حفظ گردید. اما پس از استیلای عرب ها بر ایران و حدود قرن دوم هجری به بعد علویان به این ناحیه روی آورده و اقامت گزیدند. عده ای نیز به علت مخالفت با دستگاه خلافت عباسی به این سرزمین مهاجرت نموده و پناه گرفتند و فرهنگ و مذهب خود را تبلیغ و بسط دادند. از این رو رقابتی بین اقوام و مذاهب مختلف ایجاد و اختلافات نژادی ،سیاسی و مذهبی بالا گرفت هر گروه از سوی حکومتی در بیرون مرزها حمایت میگردید .

حکومت های محلی نیز برای بقاء مجبور به مقاومت بیشتری میشدند. با اینحال گرچه گیلان استقلال کامل یا نسبی خود را تا قرنها حفظ نمود اما یکپارچگی و اتحاد داخلی خود را از دست داد. این کشمکشها موجب تغییراتی شد که تاثیرات آن تاکنون باقی مانده است یکی از آن تأثیرات رایج شدن نامجاهای غلطی مانند گیلانات ،دیلمانات ،فومنات، اشکورات ، لواسانات و چرا در سرزمینی که فرهنگ و تمدن آن در طول تاریخ زبانزد است چنین اتفاقی افتاد؟

الف : دلایل تاریخی

ابتدا به تاریخ پر تلاطم و پرآشوب گیلان و پیرامون آن پس از تسلط اعراب بر ایران مینگریم در کتاب حدود العالم من المشرق الى المغرب( تصحیح دکتر ستوده صفحه ۱۴۹ )در توصیف دیلمان که جغرافیایی گسترده ای داشته چنین آمده است «گیلان ناحیتی است آباد با نعمت و توانگر است مردانشان را هیچ کار نیست مگر کی حرب و به همه حد گیلان و دیلمان هر روز به هر دهی یک یا دو حرب کنند دهی با دهی دیگر به روز بود که مردم کشته شوند و عصبیت میانشان همی ماند و حرب همی کنند تا آن که کسی از آنجا برود به لشکری کردن یا بمیرد یا پیر شود…» این متن سندی است که نشان میدهد گیلان و دیلمان در قرون ابتدای پس از اسلام چه اوضاع آشفته و هرج و مرجی داشته است.

در نزهه القلوب حمدالله مستوفی (تصحیح دکتر ستوده صفحه ۶۰ ) آمده است «اشکور و دیلمان و ولایت طوالش و خرکان ….. را ولایت بسیار است ما بین عراق و جیلانات در کوهستان سخت افتاده است، هر ولایتی را حکم حاکم علیعده باشد و آن حاکم خود را پادشاهی شمارد » این موضوع بیانگر پاره پاره بودن این نواحی که هر نقطه ای را زورمندی یا سرکشی از آن خود نموده و خویش را شاه میداند است . می توان دریافت که تا قرن چهارم ه.ق هنوز به این مناطق دیلمان اشکور ، فومن ، لواسان و…. گفته می شد و بطور کامل و گسترده جمع بسته نشده اند اما برخی مناطق با “ات” عربی ترکیب شده اند در حالی که آشفتگی و هرج و مرج و سرکشی حاکمان محلی و زورمندان بیداد میکرد نزاع و جنگ بین آنان بیش از پیش به تقسیم نواحی به مناطق کوچک تر می انجامید . اما بعد از قرن چهارم کم کم تاثیرات این عوامل را مشاهده میکنیم در کتب و اسناد تاریخی نامجاهایی مانند دیلمانات ،گیلانات، لواسانات ، فومنات ، اشکورات و…. دیده میشود .

به عنوان مثال چهار منطقه قدیمی و تاریخی فومن ،تولم ، گسکر و شفت ، فومنات نام گرفت یا دو ناحیه لواسان کوچک و لواسان بزرگ به لواسانات معروف شد. ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه خود در حدود هزار سال پیش آورده است؛ «میان ری و آمل، کوه دماوند است مانند گنبدی که آنرا لواسان گویند. »

اما بعد از آن دوره کم کم لواسانات بر سر زبان ها افتاد. اشکور نیز به مناطق کوهستانی شمال ،البرز، جنوب دریای خزر و شرق دیلمان گفته میشود. این ناحیه در جنوبی ترین نقطه شهرستانهای املش و رودسر و غرب رامسر قرار دارد اشکور دارای هفت دهستان است که دهستانهای کجید و سمام از توابع املش، اشکور بالا از توابع رامسر و دهستانهای اشکور سفلی اشکور، علیا، شوئیل و طول لات از توابع بخش رحیم آباد شهرستان رودسر می.باشند این سرزمین بزرگ نیز روند مشابهی با آنچه عنوان شد طی کرده و در دوره های مختلف دست به دست شده است. بهمین علت به اشکور، اشکورات می‌گویند.

پسوند “ات” برای جمع بستن نواحی و مناطق ، توسط حکومت های عرب یا دست نشانده اعراب رایج گردید. زبان عربی ، زبان رسمی شد و بکارگیری واژههای عربی در نوشته ها و کتب آن دوره غالب گردید دیلمیان و گیلانیان نیز ناخواسته یا برای نشان دادن وابستگی از آن پیروی نموده که تاثیرات آن تاکنون باقی مانده است .

از نظر تاریخی اصلی ترین علت شکل گیری و رایج شدن نامجاهای غلطی مانند اشکورات به جای اشکور بزرگ یا گیلانات به جای گیلان بزرگ و فومنات به جای فومن بزرگ این بود که گیلان و دیلمان بزرگ از ری گرفته تا مرز آذربایجان تا طارم و از سویی تا چالوس پاره پاره بود و بر هر پاره اش افرادی بر سر قدرت در حال جنگ و نزاع بودند.

در بیرون مرزهای گیل و دیلم نیز اوضاع بهتری وجود نداشت و بر هر سرزمینی، شاهی و حاکمی فرمان می راند و هر کدام چشم طمع به خاک آن داشتند.

به عنوان مثال در قرن هشتم ه.ق پیرامون گیلان و دیلمان شروانشاهان و آق یونونلوها در غرب، قزوین و زنجان حاکم بودند . در تبرستان هر ناحیه ، چون کلارستاق ،رستمدار، آمل ساری و دیگر مناطق حاکمی حکم میراند. در این اوضاع پر آشوب ، پیرامون گیلان و دیلمان نیز تکه تکه و از آشفتگی بیشتری رنج میبرد و هر روز بر سر تصرف و غارت یک ناحیه یا ده در حال جنگ و خونریزی بودند و هر حاکم و خانی برای تحکیم قدرت و استمرار حکمرانی خود، به قدرتمندی دیگر و بیگانه در بیرون قلمرو خود چشم دوخته و وابسته بود.

گاها یک ناحیه کوچک در مدت کوتاهی بارها دست به دست شده و حاکم آن به علت کشته شدن یا تصرف تغییر میکرد .

در دوره کیائیان تلاش زیادی برای یکپارچه سازی نواحی تحت سلطه شد . در این دوره گیلان به صورت بیه پیش و بی پس نیز اداره میگردید و حاکمان صفوی برای نفوذ و سلطه بر این سرزمین از هیچ کوششی دریغ نمی کردند و با ایجاد حکومت موازی و رقیب در بیه پس کوشیدند استقلال طلبی کیائیان را به چالش بکشند گاها از کیائیان برای تضعیف حکومت بیه پس استفاده نموده و مانع قدرت طلبی آنان شدند.
از طرفی حکومتهای دو سو برای حفظ توان و توازن قدرت دست به کنترل و مطیع ساختن خوانین و افراد پرنفوذ محلی زدند و مناطق زیادی را متحد و قلمرو خود را یکپارچه ساختند . در نتیجه گیلان در این دوره از ثبات بیشتری نسبت به قبل برخوردار شد ظهیرالدین مرعشی تولد ۸۱۵ وفات ۸۹۲ ه.ق سیاستمدار و مورخ دوره کیایی که گیلان را به خوبی میشناخت در کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان صفحات( ۷۵_۱۷۸_۱۴۲_ ۲۴۵ _۲۹۵_تصحیح افشین پرتو) «اشکور ، دیلمان گیلان لواسان ، فومن و…» را با اسم واقعی و تاریخی خود بدون جمع بستن با “ات” آورده است. عبد الفتاح فومنی وقایع بین سالهای ۹۲۳ تا ۱۰۳۸ ه.ق را در تاریخ گیلان( تصحیح دکتر ستوده صفحه ۱۲۹ )چنین آورده است: در «بیان سانحات و واقعات و فترات گیلانات استیصال سلاطین قدیمی آنجا …. » همان طور که می بینیم برای نشان دادن بزرگی گیلان از گیلانات و برای نشان دادن کثرت و جمع بستن واژهها از “ات” عربی استفاده شده است. بکارگیری واژه ولایات به جای شهرها و سرزمین ها در نوشته های این دوره بسیار دیده می شود.
نکته قابل توجه این است که مرعشی در کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان از نواحی گیلان بصورت مفرد و عبدالفتاح فومنی نیم قرن بعد در کتاب تاریخ گیلان از همان نواحی با پسوند ات” نام برده است.
در نتیجه جمع بستن نامجاها یا بکار بردن نام واقعی مناطق رابطه مستقیمی با هرج و مرج یا ثبات سیاسی در گیلان و پیرامون آن داشت، اما گیلان پس از سقوط کیائیان به دوره پر آشوب و هرج و مرج گذشته بازگشته و همچنان ادامه داشت این نابسامانی تا دوره پهلوی ادامه یافت و مناطق به صورت بلوک های جدا جدا، توسط خوانین ، اداره میشد در این دوره مناطق آنقدر تکه تکه شدند که اشکور به تنهایی چند ارباب داشت و هر ارباب فقط چند روستا را تحت مالکیت خود گرفته و اداره می کرد. اکنون نیز بکار بردن نامجاهای غلطی نظیر اشکورات و فومنات و…. یاد و خاطره ای است که در حافظه تاریخی مردم مانده است.

ب- قاعده زبانی و ادبی

دلیل دیگر غلط بودن نامجاهایی که با “ات“عربی جمع بسته شده‌اند قاعده زبانی و ادبی است.

اشکور، گیلان، فومن ، دیلمان ییلاق ….. اسم خاص و مفردند. مناطقی که بسیار کهن و قدیمی بوده و این نامها قبل از نفوذ زبان عربی به ایران بر این نواحی گذاشته شده اند. همانطور که جمع بستن نامجاهایی مانند رشت و انزلی با “ات ” عربی امکان پذیر نیست، جمع بستن اسم مکان‌های مفرد و خاص بالا نیز غلط و ناممکن است نکته جمع بستن مصدرهای سه حرفی مانند اثر و خطر با “ات” عربی نیز خلاف قاعده است اما در زبان فارسی رایج و بکارمیرود

سخن آخر

در تابلوهای راهنمایی رانندگی و گردشگری گیلان نامجاهایی غلط نظیر اشکورات و… درج کرده اند که در چشم و ذهن مسافران ثبت میگردد شایسته است اقدامی صورت گیرد و نام زیبا، درست و تاریخی این مناطق جایگزین شود و از فرهنگ غنی و زبانی کهن که از نیاکانمان به یادگار مانده پاسداری گردد.

محمد آقاجانی کلامرودی

منابع

تاریخ ایران باستان -پیرنیا -انتشارات پر

حدود العالم من المشرق الى المغرب تصحیح دکتر ستوده_نشرطهوری

تاریخ گزیده _ حمدالله مستوفی_باهتمام دکتر نوایی

نزهه القلوب_حمدالله مستوفی – تصحیح دکتر ستوده

تاریخ گیلان و دیلمستان_ظهیرالدین مرعشی_تصحیح دکترافشین پرتو_فرهنگ ایلیا

تاریخ پس از اسلام -قربان فاخته -ناشر ایلیا

یک پاسخ ارائه کنید