شعر 5-2

گیلوا
گب
به‌گول باورده
حاج‌حاجی‌یانا…
چش‌پره جیر
آب و گیل
دیل دوسته‌ده
توقایی ره

برگردان:

حرف/ باد شرقی/ به وجد آورده/پرستوها را…/ زیر دامنه/آب و گِل/دل بسته‌اند/برای عاشقی/

گیل‌وا: یکی از باد‌های گیلان زمین است. جهت این باد شرقی بوده و زمان وزش آن بیشتر در عصر روزهای آفتابی بهار و تابستان است. این باد خنک و مرطوب بوده و وزش آن موجب لطافت هوا می‌گردد.

یک پاسخ ارائه کنید