شعر 6-1

دارپا
خانی داره…
خو خالا ووندره
ددار!

برگردان :

تک میوه برجا مانده از درخت/بسان داس…/شاخه خود را می‌برد/پی در پی!

 

دارپا: پس از چیدن میوه‌ها، معمولا یکی را باقی می‌گذارند که در فصل‌ سرد سال، تا شکوفایی مجدد، از درخت نگهبانی و مراقبت کند.

 

یک پاسخ ارائه کنید