ماتابی شَو ِ باهاری

شمشا زئن درم

یا « ما » گیرم ، یا « مائی »

رووار ِ مئن

 

واگردان فارسی :

 

در مهتاب شبانه ی بهاری

تور انداخته ام

در رودخانه

یا ماه می گیرم ، یا ماهی

 

یک پاسخ ارائه کنید