صادق خان اکبر

صادق خان اکبر سردارمعتمد مالک معروف گیلان و حاکم، وکیل و وزیر دوره قاجار و پهلوی. میرزا صادق خان اکبر ملقب به محتشم الملک و سردار معتمد فرزند حاجی میرزا مهدی خان امشه‌ای و از خاندان معروف اکبر در سال ۱۲۹۰ در رشت به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیلات رایج در آن زمان، همچون پسر عمویش فتح الله اکبر (سپهدار اعظم و رئیس الوزرای دوره قاجار)، وارد تشکیلات عموی خود اکبر خان بیگلربیگی مالک معروف و اجاره دار گمرکات شمال ایران در عصر ناصری شد و اندکی بعد به افتخار دامادی وی نایل آمد و پس از درگذشت نامبرده، یکی از دو وارث ثروت افسانه‌ای اکبر خان گردید. از این تاریخ صادق خان ابتدا با لقب مجیب السفرا و سپس محتشم الملک به یکی از اعیان طراز اول گیلان بدل شد و به واسطه مردم‌داری و حسن سلوک بسیار مورد توجه اهالی بود. در سلطنت محمدعلی شاه قاجار چندین بار تا آمدن حاکم جدید، اداره امور حکومتی گیلان را عهده دار گردید و ملقب به سردار معتمد شد. نامبرده پس از اعاده مشروطیت و فتح تهران در سال ۱۳۲۷ که صحنه گردانان اصلی آن پسر عموهایش میرزا کریم‌خان رشتی، عبدالحسین خان سردار محیی، حسن خان عمید السلطان و… بودند، با فرمان عضدالملک نایب السلطنه رسماً به حکمرانی گیلان منصوب گردید. او در سال ۱۳۳۳ (۱۲۹۳) از رشت به نمایندگی دوره سوم مجلس شورای ملی برگزیده شد و در آبان سال ۱۳۳۹ (۱۲۹۹) در کابینه پسرعمویش فتح الله خان سپهدار اعظم رشتی به وزارت پست و تلگراف منصوب گردید و تا سوم اسفند ۱۲۹۹ در این منصب یود.

سردار معتمد در روزگار برآمدن رضا خان سردارسپه تا به سلطنت رسیدن او، به ترتیب در سالهای ۱۳۰۰، ۱۳۰۲ و ۱۳۰۹ از رشت به نمایندگی ادوار چهارم، پنجم و هشتم مجلس شورای ملی برگزیده شد و در اواخر همین دوره در سال ۱۳۱۱ بدرود حیات گفت.

منبع ویکی پدیا

یک پاسخ ارائه کنید