غارهای باستان شناختی گیلان

سابقه‌ی زیستِ بشر در گیلان بر اساس داده‌های حاصل از آخرین مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسی و دیرین‌شناسی، تا حدود 230,000 سال قبل تعیین شده است.

تحقیقات چندساله‌ی اخیر در چند محوطه‌ی پیش از تاریخی و بعضی غار‌ها و پناهگاه‌های صخره‌ای و سنگی گیلان، گواه این ادعا است. ابزار‌های سنگی و استخوان‌های انسانی مربوط به چند هزار سال قبل، ما را به این حقیقت رهنمون می‌کند که بر خلاف گمان‌های رایج، سکونتِ انسان در این سرزمین، بسیار قدیم‌تر از تصورهای معمول است.

در این کتاب، غارهای عمدتاً باستان‌شناختی گیلان به تفکیک هر شهرستان، از غرب به شرق گیلان معرفی و قدمت و تاریخ غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای، براساس مواد فرهنگی – تاریخی از قبیل سفال، سنگ و استخوان که در اثر بررسی، گمانه‌زنی و کاوش در داخل آن‌ها صورت گرفته، تعیین شده است. از آن‌جا که حجم این کتاب امکان معرفی و توصیف همه‌ی غارها را نمی‌دهد، از این رو مهم‌ترین غارهای هر شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان، فهرستِ غارها و پناهگاه‌هایی که تا سال 1392 مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، به‌صورت جدول ارائه شده است.

غارهای باستان شناختی گیلان

یک پاسخ ارائه کنید