فرهنگ ماکیان‌ داری در روستاهای گیلان

مردم‌نگاری در ایران کمتر وارد حوزه هایی از فرهنگ عامیانه که پیوند نزدیکی با تولید و فعالیت اقتصادی دارند، شده است. دانش‌ها و فن‌آوری‌های مرتبط با تولید، باورها و آیین های مربوط به آن، دایرۀ لغوی و اصطلاحات و تاثیرات فعالیت‌های تولیدی در ادبیات شفاهی و … در زمینه‌هایی همچون ماکیان‌داری و … غالباً ناکاویده باقی مانده است. این اثر به توصیف فرهنگِ ماکیان‌داری در روستاهای گیلان می‌پردازد.

پدیدآورندگان : سیّدهاشم موسوی

یک پاسخ ارائه کنید