قلعه شیندان

از مهمترین آثار تاریخی شهرستان آستارا قلعه شیندان است، که سابقه آن به دوران قبل از اسلام بر می گردد. این قلعه در ارتفاع ۱۸۵۰ متری در فراز کوه های شیندان واقع شده است.

از اتفاقات مهم این قلعه به قیام حمزه خان تالشی (حاکم آستارا) در عهد شاه عباس صفوی می‌توان اشاره کرد که حاکم اردبیل به مدت ۹ ماه آنجا را به محاصره درآورد و نهایتاً حمزه خان با کشتی به شیروان متواری شد.

یک پاسخ ارائه کنید