مارغانه دو زرده

مارغانــه دو زرده بیم و رامه ئیم

زیندیگی باغه مئــن ، آلامه ئیم

آمِه شانامُـه نیویس ، بَمَرده یه

پـالــوانـِه آ لَدُه شانامـــه ئیم !

 

واگردان فارسی :

 

تخم مرغ دو زرده بودیم ، پوچ هستیم

در میان باغ زندگانی ، مترسک هستیم

شاهنامه نویس ما ، مرده است

ما پهلوان شاهنامه ی دیگری هستیم !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید