محمد ولی مظفری

محمدولی مظفری کجیدی مشهور به “مم ولی” و متخلص به دامونی، متولد ١٣١٧ در روستای کجید از توابع دهستان سمام اشکورات، شاعر و پژوهشگر فرهنگ عامه گیلان است.

وی در سال ١٣٣٨ اولین شعرهای خود را سرود. مظفری در کار جمع آوری چیستان ها، ضرب المثل ها و آیین ها و آداب منطقه سعی وافر داشت. درسال ١٣۴١ به تنظیم لغت نامه گویش گیلکی اقدام نمود و این کار را تا پایان عمر ادامه داد. در فاصله سال های ۴١ تا ۵١ نیز به جمع آوری چیستان های گیلکی پرداخت.

شعرهای مظفری به زبان گیلکی با لهجه بیه پیش است، تسلط او به زبان گیلکی باعث شده که دامنه استفاده از لغات گیلکی در اشعارش بسیار وسیع باشد. موسیقی و ترانه های خوانده شده در سریال پس از باران از کارهای مظفری است که توسط فریدون پوررضا خوانده شد.

تحقیقاتی در باب تقویم گیلکی و نوشتن مقالاتی دراین باب در ماهنامه های دامون و گیلان نامه و تکثیر چهار کاست از اشعارش باصدای خود در سال ۱۳۵۸ که در آن اشعار معروفی از وی همچون نوغاندار، گیل لو و وسماره ضبط شده اند در کارنامه هنری وی به چشم میخورد.

سرانجام این شاعر نام آشنای سیاهکلی در پنجم تیرماه ١٣۶٢ بر اثر سانحه رانندگی بدرود حیات گفت.

یک پاسخ ارائه کنید