محمود نیکویه

محمود نیکویه در سال 1329 در محله ی حاجی آباد رشت متولد شد . وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش گذراند . او در سال 1352 به دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران راه یافت و در رشته زبان و ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت .

فعالیت های پژوهشی وی از سال های نوجوانی و با چاپ مقالاتی در مطبوعات گیلان آغاز شد . وی نقدها و مقالات متعددی در نشریات نگین ، رودکی ، راهنمای کتاب ، آینده و کلک منتشر کرد .

کتاب های پور داود پژوهنده ی روزگار نخست ، از نقطه تا خط ( مجموعه ی نقد و نظر در باره ی نصرت رحمانی ) نادره کاران ( مجموعه مقالات ایرج افشار ) از آثار اوست .

یک پاسخ ارائه کنید