مسجد آقا سید حسین

این بقعه در شمال بازار لنگرود قرار دارد و متعلق به یکی از حکام کیایی است. زمان ساخت بقعه مربوط به دوره کیاییان است. این بنا شامل اتاق حرم و ایوان جانبی آن است.

دیوارهای حرم و ایوان ها دارای کاشی کاری عصر تیموری صفوی و قاجار است. درهای بقعه از قدمت زیادی برخوردارند و دارای کتیبه با ایات قرآنی و ادعیه هستند. تاریخ کتیبه کتیبه 1200 و 1272 ه ق را نشان می دهد.

اتاق حرم دارای گنبد و ضریح مشبک است . بر دیوارهای ایوان دیوار نگاره های مذهبی از واقعه کربلا نقش بسته است. بر حاشیه بالای دیوار، اشعار گچ بری شده از مراثی محتشم کاشانی مشاهده می شود. بر روی سنگ مرمر حسینیه غربی اتاق حرم، خبر آتش سوزی شهر لنگرود و بازسازی بقعه ذکر شده است. مسجد شمالی بقعه نیز قدیمی است و دارای دری کتیبه ای به خط محمد حسین طالقانی به تاریخ 1277 ه ق است. در سقاخانه نیز کاشی عصر قاجار با تصاویر بزرگ واقعه کربلا به چشم می خورد. نقاشی کاشی ها از عبدالله نامی به تاریخ 1320 ه ق است.

یک پاسخ ارائه کنید