معادل‌های ضمایر متصل فارسی در زبان گیلکی

⚡معادل‌های ضمایر متصل فارسى در گیلکی همیشه ضمایر ملکی نیست.

🔰چند مثال:

🔴 فارسى: یادم نیست.

🔴 گیلکى: مره یاد دنئه.

🔵 فارسی: اۊن بهت پول نمیده

🔵 گیلکی: ️اۊن تره پۊل ندهه.

🔶 فارسی: کارن ماشینش رو فروخت.

🔶 گیلکی: کارن خۊ ماشین’ بفرت.

🔷 فارسی: خوابم میاد.

🔷 گیلکی: مره خاو دره.

💡 اما اگر تعلق ؤ مالکیت مشخص و ملموس باشد معمولا ضمیر ملکی استفاده می‌شود.

🔰چند مثال:

🔵 فارسی: پولتو گرفتى؟

🔵 گیلکی: تى پول’ هگیتى؟

🔴 فارسی: خوابم بهم ریخته.

🔴 گیلکی: مى خاو ویراشین بؤخؤردئه.

 

2 Comments

  1. با درود و دعای فراوان به پیشگاه روان شاد استاد فرهیخته گیلان که در عرصه فیزیکی جسم در پیش ما غایب و بلحاظ یادمان موجه و ارزش گذار بر انسانها و ارزشمند برای هر طالب انسان گرایی و اگاهی و دانش بخصوص تاریخ دشوار گذشته بر گیلوندان جغرافیای س بسی خت ایران زمین که واجب است شناخت ایشان و هر انچیز که به یادگارمان گذاشتند. بسی مشعوف استم از دیدار دوباره نوشت گاه ایشان حتا اگر که ازدید و بیش نوشتن بلحاظ فوت شان مقدور نباشد. اه ای روزگارعجیب بی پیش بینی و سخت گذار از نادیدن بزرگوارانی مفید و عزیز که بسیارمغمونمان نموده است. با عشق تمام مایل ب مطالعه برون داده های نگارشی ایشان بخصوص در باب تاریخ فرحبخش گیلان ما. برخی واژهشتر های نگارش شده در سطور بالا که از ولایات غرب گیلان استم ناماوس بوده و بیشتر ما یل به فهم گرامری و دستوری آن استم.- دنئه – بفروت – خاو دره — پول هگیتی – .. درکنار هم ساق و سلامت باشید و بمانید .

    { MHYARSEET@GMAIL.COM در موبایل } { M HYARAB@GMAIL.COM در لبتاب }

  2. با درود و دعای خیر خدمت همه این آوردگاه محترم فرهنگی مایلم برسانم که در سالهای پیش از این نگاشته های خویش را از رساله های فشرده تا متون پژوهشی و قصه ک های گیلوندانه .. در حد گرده خویش را تقدیم خوانش علاقه مندان مکتوبات خاص ولایتمان می نمودم شاید به خاطر تان باشد . مایلم دیگر بار این چنین نرد یکسویه را در این نوشتار گاه محترم واز نمایم . از این جسارت پوزش و امید که خیر باشد. البت مطلوب خواهد بود که از نوع و اسلوب و ژانر چه بلحاظ کردیت و محتوای بروز موضوعات و چه دیالوگ و گو و گفت که قلم چپ نکناد و پسند و لازمه ایام بودن برایم مهم است و هم ناخودآگاه حوصله بر و سَس قلم نشود . بهر حال شهامت و دشت اول برای همه احترامی که جهت شعورخواننده ام بِ بسم الله را از جوهر مادی به بستر محتوایی تارانده ام گرچه بی وفایی جمع کرشمه گان اهالی پر سرعت تولید کمیت و محتوایی برای بازار ؛ ،نظری که مهربان و قدرشناسش می خواندند نمی داشته اند. باری شب تنور و وقت تموز گذشته است و می گذرد. آه ای آرزوهای فریبنده انسانی .! با عرض ارادت خالصانه ؛ ساق باشید و از ته دل شادکام و راضی از پیرامون. با سپاس فراوان
    تمامی آدرس و کارها ومهمانان ارجمند آشنا و نو آشنا در … (( گوگل کوروش مهیار ))

یک پاسخ ارائه کنید