معماری خانه های گیلان

مردمان ساکن کوهپایه های خشک، بلندی ها و دامنه های مرطوب پوشیده از جنگل و مناطق باران خیز جلگه ای و ساحلی گیلان، با توجه به پراکندگی فضاهای زیستی و تنوع آب و هوایی،به منظور هم خوانی با محیط زیست به مجموعه ای از دانش تجربی در حوزه ی معماری دست یافتند. این دانش در مقایسه با الگوهای امروزی معماری خانه ها، که در چند دهه ی اخیر در نواحی بومی ایران و بالطبع در گیلان رواج یافته، شایسته ی ارزیابی است.

از این دیدگاه کتاب حاضر به برخی از ویژگی های این معماری در مناطق مختلف گیلان و توضیح پاره ای از جزئیات آن می پردازد که از نظر مطالعات موردی می تواند بستر مناسبی برای پژوهش های گسترده تر باشد.

معماری خانه های گیلانپدیدآور:

مژگان خاکپور در سال 1347 در شهر رشت متولد شد تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در زادگاهش به پایان رسانید و تحصیلات دانشگاهی خود را از سال 1365 در دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز کرد وی در سال 1373 با اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی معماری از همان دانشگاه فارغ التحصیل شد از سال 1375 در کنار تدریس در دانشگاه گیلان ، فعالیت های پژوهشی خود را آغاز کرده و مقالاتی در خصوص معماری روستایی گیلان در نشریات هنرهای زیبا و کندوج به چاپ رسانیده است .

یک پاسخ ارائه کنید