موضوع گفتگو: میرزا کوچک جنگلی

برنامه رادیویی سردار گیل و دیلم (قسمت بیست و نهم)

کاری از رادیو گیلان

 تهیه کننده : کامران جعفری

 کارگردان و مجری : مهرانه به نهاد

 کارشناس علمی : قربان صحرایی چاله سرایی

 موضوع گفتگو: میرزا کوچک جنگلی

 مصاحبه و گفتگوی سرکار خانم آزاده ناطق با جناب آقای سیاوش آلیانی کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی

 تاریخ پخش :۱۴۰۲/۰۸/۰۹

هر هفته، سه شنبه ها ساعت ۱۳:۰۰ از رادیو گیلان

یک پاسخ ارائه کنید