مَرِ َ یاد َ نیشه

مَرَ یادَ نیشه

او روز

چوم به چوم دکَفت و

دیلان به تاپ تاپ

 

واگردان فارسی :

 

فراموشم نمی شود

آن روز

چشم بر چشم افتاد و

دل ها در تب و تاب

 

 

یک پاسخ ارائه کنید