ناصر عظیمی

دکتر ناصر عظیمی در سال1333 در روستای دوبخشر از توابع فومنات به دنیا آمد. دوره‌ی ابتدایی را در زادگاه خود و دوره‌ی متوسطه را در فومن به پایان رساند.

دکترای جغرافیایی انسانی با گرایش شهری را از دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی سابق) تهران اخذ کرد. او فعالیت پژوهشی خود را از سال 1366 در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران آغاز کرد و هم‌اکنون نیز از کارشناسان ارشد این موسسه‌ی تحقیقاتی است. از او بیش از ده عنوان کتاب و ده‌ها مقاله‌ی پژوهشی انتشار یافته است. از کتاب‌های او درباره‌ی گیلان می‌توان از آثاری مانند: تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی گیلان؛ نگاهی نو، جغرافیای سیاسی جنبش و انقلاب جنگل، جغرافیایی طبیعی گیلان، جغرافیای انسانی و اقتصادی گیلان و نظریه‌ی نظام آسیایی و یک مطالعه‌ی موردی در ایران نام برد.

یک پاسخ ارائه کنید