ناصر عظیمی

متولد ۱۳۳۳ دکترای جغرافیای انسانی ( گرایش شهر)

محل تحصیل: به ترتیب، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی تهران

ناصر عظیمی زاده‌ی بیستم فروردین ۱۳۳۳ خورشیدی در روستای دوبخشر شهرستان شفت ( در زمان تولد شهرستان فومن) است. دوره ی ابتدایی را در دبستان فروغی روستای دوبخشر گذراند. دوره ی دبیرستان را در دبیرستان امیر کبیر فومن در رشته ی طبیعی به پایان برد. در سال ۱۳۵۵ به معلمی روی آورد. در سال ۱۳۵۸ در دانشگاه تربیت معلم تهران در رشته ی جغرافیای طبیعی پذیرفته شد و به تهران رفت و در آن جا سکونت اختیار کرد.

دوره ی کارشناسی ارشد را در رشته ی جغرافیای انسانی در دانشگاه تهران گذراند و دوره‌ی دکترای جغرافیای انسانی با گرایش شهر را در دانشگاه شهید بهشتی تهران به پایان برد تز رساله‌ی دکترای او که در سال ۱۳۷۹ از آن دفاع کرد با عنوان: «گردش و تمرکز جغرافیایی مازاد اقتصادی تعیین کننده ی شبکه‌ی شهری گیلان است» توسط هیات ژوری پذیرفته و موفق به مدرک دکترا در رشته ی جغرافیای انسانی با گرایش شهری شد سال ۱۳۸۱ این رساله در دو جلد یکی با عنوان « پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری» توسط نشر نیکا در مشهد و جلد دیگر با عنوان « تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی گیلان نگاهی نو» توسط نشر گیلکان چاپ شد. او از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۹ در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران که در زمینه ی برنامه ریزی شهری و مطالعات منطقه ای فعالیت داشت مشغول به کار بوده است.

عظیمی بعد از تدوین رساله‌ی خود که مربوط به گیلان بود به مطالعات تاریخی گیلان علاقمند شد و تا کنون چند کتاب از جمله تاریخ  گیلان از آغاز تا انقلاب اسلامی ایران را در چهار جلد تدوین کرده است.

عظیمی در زمینه‌ی تاریخ جنبش و انقلاب جنگل نیز مطالعات گسترده‌ای انجام داده است. سه کتاب اخیر او یعنی ، «جنبشی که به انقلاب تبدیل شده» ، «کوچک خانی که باید از نو شناخت» و «چگونه راه بر سوسیال دموکراسی ایرانی مسدود شد؟» (زندگینامه ی سیاسی حیدرخان عمواوغلی) از جمله کارهای او در این زمینه است.

عظیمی عضو شورای علمی سایت انسانشناسی و فرهنگ به مدیریت دکتر ناصر فکوهی است. مقالات متعدد عظیمی در سایت انسانشناسی و فرهنگ و مجلات فرهنگی – اجتماعی گیلان انتشار یافته است. حاصل کارهای پژوهشی او تا سال ۱۴۰۱ ده‌ها مقاله و ۱۷ جلد کتاب در زمینه ی تاریخ گیلان و رشته ی دانشگاهی که در آن تدریس می کند یعنی برنامه ریزی شهری و منطقه ای بوده است.

ناصر عظیمی

مهمترین پروژه ی تحقیقاتی عظیمی تاریخ چهار جلدی گیلان است که از دوران سنگ تا سال ۱۳۵۷ را در بر می گیرد و جلد چهارم آن در سال ۱۴۰۰ توسط نشر ایلیا در رشت منتشر شده است و قرار است جلد پنجمی نیز داشته باشد.

صفحه ناصر عظیمی در سایت گیل یار

یک پاسخ ارائه کنید