هسا شعر

هسا شعر مجموعه شعر گیلکی گویش شرق گیلان با ترجمه فارسی از جواد شجاعی فر شاعر گیلانی ساکن بلژیک است.

پدیدآورنده “جواد شجاعی‌فرد”

یک پاسخ ارائه کنید