هوشنگ عباسی

هوشنگ عباسی در سال 1333 در روستای فخر آباد لشت نشاء از توابع رشت متولد ، تحصیلات مقدماتی را در زیبا کنار ، لشت نشا ء و رشت گذراند .

سپس به استخدام آموزش و پرورش در آمد و به تدریس ادبیات پرداخت او فعالیت های پژوهشی خود را از سال 1355 آغاز کرد و نخستین آثار خود را در نشریات دامون و گیله وا منتشر کرد شاعران گیلک و شعر گیلکی (2 جلد ) لشت نشاء سرزمین عادل شاه ، باز تاب نهضت جنگل در هنر و ادبیات ، یاوری و گیلان در سفر نامه های سیاحان ایرانی از جمله آثار اوست عباسی در حال حاضر سر دبیر نشریه ی گیله وا است و از وی مقالات متعددی در زمینه ی تاریخ و فرهنگ گیلان در نشریات گوناگون منتشر شده است .

یک پاسخ ارائه کنید