پل خشتی نالکیاشر

روستای نالکیاشر روستایی تاریخی و بسیار دیدنی می باشد . پل خشتی نالکیاشر از جمله آثار تاریخی این روستا محسوب می شود این پل در مسیر روستای لیالستان از روستاهای لاهیجان که به نالکیاشر منتهی می شود واقع شده است .

قدمت این پل به دوران صفویه بر می گردد . این پل مهم ترین راه ارتباطی بین روستای سیاهکده و نالکیاشر بوده است . البته بعد ها پل آهنی در کنار این پل ساخته شد که از آن برای رفت و آمد استفاده می شود .

مشخصات معماری این پل شامل طول پل ۲۵ متر ، عرض آن با احتساب دست‌انداز‌ها ۳/۸۰ متر، ارتفاع پل تا سطح موج شکن ۷/۵ متر و عرض دهانه اصلی ۱۰/۴۰ متر ، عرض دهانه‌های کوچک طرفین ۲/۱۰ و ارتفاع طاق‌های کوچک ۳/۳۰ متر است طاق‌ها از نوع جناقی با شیب تند می باشد .
این پل امروزه به یکی از آثار تاریخی این روستا تبدیل گشته است .

یک پاسخ ارائه کنید