پیک سعادت نسوان

نشریه‌ی پیک سعادت نسوان، درخشان‌ترین جریده‌‌ی تاریخ مطبوعات نسوان در گیلان است که در نخستین سال‌های سده‌ی چهاردهم خورشیدی، می‌کوشید تا چراغی باشد در تاریکی زندگی زنان عصر خویش. انتشار دوباره‌ی این نشریه، افزون بر ارائه‌ی یک مجموعه‌ی تاریخی، کوششی است در پاس‌داشت مدیر نیک‌اندیش و سخت‌کوش آن؛ بانو روشنک نوع‌دوست.

پدیدآورندگان : روشنک نوع‌ دوست

یک پاسخ ارائه کنید