کارنامه نشر گیلان

این کتاب به بررسی وضعیت نشر در گیلان، معرفی ناشران و گردآوری اطلاعات کتاب شناسی کتاب‌هایی که در فاصله‌ی سال‌های 1357 تا 1385 با امتیاز نشرِ گیلان منتشر شده‌اند، می‌پردازد. کتاب حاضر در 4 بخش اصلِى شناسنامه‌ی ناشران کتاب‌شناسی، اطلاعاتِ آماری و نمایه تدوین شده و راهنمای جامع‌ای برای مخاطبان حوزه‌ی نشر است.

پدیدآورنده : بهنام رمضانی‌نژاد – شادی پیروزی – هادی میرزانژاد موحد

یک پاسخ ارائه کنید