کاس چومان

چی ببوستید

او کاس چومان

کی آسمانِه رنگا داشتیدی

آمِه دیل

دریا بویا نده

گُزگائن وختی باموئید

آزات مائی یان

بوشوئید !

 

واگردان فارسی :

 

چه شدند

آن چشم های آبی

که به رنگ آسمان بودند

دل های ما

بوی دریا نمی دهند

قورباغه ها وقتی آمدند

آزاد ماهی ها رفتند !

 

یک پاسخ ارائه کنید