بنیانگذار این خاندان حکومتگر، ابن کاکویه، نام داشت که به نوشته رابینو پسر دایی محمدالدوله بویهی بود و به توسط مادر مجدالدوله از دایی‌اش عنوان اسپهبدی دریافت کرد. گمان میرود که این خاندان از تنکابن (شهسوارسابق) که پیشتر از توابع گیلان بود برخاستند. چه در گذشته رئیس قبیله یـا نـوعـی منـصـب را «کاکو» می نامیدند. همچنین در جنوب لاهیجان محلی به نام کاکو وجود دارد از این رو امکان دارد که «کاکو» نامش را از نام محل گرفته باشد.

سید ظهیرالدین مرعشی در تاریخ گیلان و دیلمستان به سال ۷۶۶ هــ ق از کاکو اردشیری که از کاکوان بزرگ تنکابن قدیم بود و بدست بوسی سید علی کیا ابن امیرکیا مشرف گشت نام می برد و علی ابن شمس لاهیجی نیز در تاریخ خانی به سال ۸۸۹ هــ ق از کاکو پاشا جمشید و نیز در سال ۸۹۹ هجری از کاکو حسام که سپه سالار کرجیان بود نام می‌برد. این سلسله، مدتی در تنکابن و سخت‌سر رامسر فعلی که دوره ای از توابع گیلان بودند و امروزه در مازندران جای دارند حکم رانده‌اند. امروزه در ناحیه رمک رامسر خانواده‌هایی با نام خانوادگی کاکوان و کاکویی زندگی می‌کنند کاکوان علاوه بر تنکابن و رامسر بر بخشهایی از رودسر یا همان هوسم قدیم نیز فرمان رانده‌اند. بعد از ایشان در دوره قاجار خاندان با نفوذ و تأثیر گذار خلعتبری بر منطقه تنکابن و حومه فرمان راندند که از معروف ترین شان به محمدولی خان خلعتبری سپهسالار اعظم میتوان اشاره کرد که زمانی حاکم ایالت گیلان در زمان قاجار بود و بعدها اولین نخست جمهور مشروطه گردید.

یک پاسخ ارائه کنید