کتاب تاریخ گیلان (جلد دوم)

کتاب  تاریخ گیلان نوشته ناصر عظیمی است که به سفاش حوزه هنری گیلان در نشر فرهنگ ایلیا منتشر شده است.

تاریخ سرزمین گیلان با تمام فراز و فرودهای آن، تا کنون بارها مورد مطالعه، پژوهش و نگارش قرار گرفته است اما کمتر پژوهشگری از منظر تزهایی مشخص به بررسی این موضوع پرداخته است.

در این کتاب که یکی از دانشورترین تاریخ‌نگاران گیلانی، ناصر عظیمی آن را نوشته است، برای نخستین بار تاریخ گیلان به صورتی پیوسته و منسجم، از ابتدای عصر سنگ تا سال ۱۰۰۱ قمری، به دور از تعصبات رایج قومی و منطقه‌ای و با دیدی علمی و مستند مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب تاریخ گیلان؛ از ورود شاه عباس اول به گیلان تا پایان انقلاب جنگل که جلد دوم مجموعه است، دنباله تاریخ گیلان را مورد مطالعه قرار داده و مهم‌ترین رویدادهای آن را در نُه فصل به این شرح به نگارش درآورده است:

تمرکز قدرت در گیلان یک فرایند تاریخ ساز، شورشِ حاکمانِ محلیِ سابقِ گیلان علیه تمرکز قدرت، از مرگ شاه‌عباس تا حمله پتر اول به گیلان، گیلان از رفع اشغال تا اشغالی دیگر، فرایند ادغام اقتصاد گیلان در اقتصاد روسیه، تحولات اجتماعی و فرهنگی در گیلان، مشروطه گیلانی؛ احیاءکننده مشروطه ایرانی، گیلان از فتح تهران تا آغاز جنگ اول جهانی، جنبشی در مقابل اشغال که به انقلاب راه گشود.

یک پاسخ ارائه کنید