کوره قوقو

بـاهـار بامـو ، گـولـه پـامچـال نِدینم

دِ مسته بـولـبولـه ، ایمسال نِدینم

خــادَن بـولـبول، کـوره قوقو ونالــه

بـوجوز کـوره قوقو سرحال نِدینم !

 

واگردان به فارسی :

 

بهار آمده است ، گل پامچال را نمی بینم

دیگر بلبل سر مست را ، امسال نمی بینم

جغد نمی گذارد که بلبل بخواند

غیر از جغد ، پرنده ای شاد نمی بینم !

 

یک پاسخ ارائه کنید