کولا بنابون مِه سرا

باده دس

درد نوکُنه

مِه کولایا اوساد !

 

واگردان فارسی :

 

کلاه بر سرم گذاشته بودند

دست باد

درد نکند

کلاهم را برداشت !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید