گوئه پیشونی سیفید

به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

موضوع ؛ لاجونی مثل/ گوئه پیشونی سیفید( گاو پیشانی سفید)

 

لاجونئین، خوان بگون، یکی ایسه که همه میئن، مشخصه و همه اونه شناسه-نَن، ایشتو رئینن که؛ ” گوئه پیشونی سیفیده مونه” / همه اونه شناسه-نَن

برگردان فارسی= لاهیجانی ها، آن گاه که می خواهند بگویند، فلانی درمیان جمع، شناخته شده است، با کنایه می گویند؛ ” مانند گاو پیشانی سفید، شناخته شده است”

گوئه پیشانی سیفیده مورسون بوئن، خوبه یا بده؟

 

 

یک پاسخ ارائه کنید