گیله مردم

گیله مَردم ، گیله مَردم، گیله مَرد

مِـه کـرچ خنده ئن جه غورصه بَمَرد

چِــره وستـی بَگـــم حرفــا دو واره

شئالان ِ بــــــراره دِ ، سک ِ زرد !

 

واگردان فارسی :

 

گیله مردم ، گیله مردم ، گیل مرد هستم

خنده های شاد من از غصه مُرده است

چرا باید حرف ام را تکرار کنم

سگ زرد هم برادر شغالان است دیگر !

یک پاسخ ارائه کنید