گیلکی لغت: آسۊره | أسری | أرسۊ

⚡️ در زبان گیلکی «آسۊره، أسری، أرسۊ» در گویش‌های مختلف به معنی اشک در زبان فارسی است. این واژه در متون قدیمی زبان گیلکی به شکل «اسرۊ» ثبت شده است.

🔰 در زبان‌های هندواروپایی:

🔵 سانسکریت: asru

🔵 اوستایی: asru

🔵 پهلوی ساسانی: ars

🔵 لیتوانیایی: asharos

🔵 سیوندی: arsh

🔵 هورامی: harsi

🔵 بلۊچی: hars/ars/als

🔵 کۊردی: aser

💡در زبان دوره میانه‌ای پهلوی، حرف «س» و «ر» قلب شده‌اند و در گیلکی صورت باستانی و قلب نشده وجود دارد!

💡ریشهٔ این واژه را به صورت heakru* بازسازی می‌کنند. در زبان یونانی به صورت dakrya وجود دارد. با توجه به کلمات مشابه در زبان‌های اروپایی دیگر، در صورت توجیه شدن واج ابتدایی «d/t» ممکن است اسرۊ با tear اینگیلیسی هم همریشه باشد!

 

یک پاسخ ارائه کنید