یادی از دکتر حشمت جنگلی

دکتر حشمت جنگلی، در میان مبارزان جنگل، چهره‌ای متفاوت است. مبارزی مُصلح که نبرد در راه آزادی‌خواهی را به شیوه‌ای متفاوت از نبرد مسلحانه پی‌گرفت و کوشید

علاوه بر التیام زخم‌های یاران جنگل، با اقدامات آبادگرانه و مصلحانه، شیوه‌ای دیگرگونه را در پیش گیرد. کتابِ یادی از دکتر حشمت جنگلی، اثر محمود پاینده لنگرودی، در میان آثار انگشت‌شماری که درباره‌ی این مبارز دانشور نگاشته شده است، اثری خواندنی‌ست که با نثری صمیمی و روایتی متفاوت، به معرفی زوایای زندگی و اندیشه‌های این یار نزدیک میرزا کوچک‌خان می‌پردازد.

پدیدآورنده “محمود پاینده لنگرودی”

یک پاسخ ارائه کنید