‌‌فرهنگ‌ عامیانه‌ی زیارتگاه‌های گیلان‌

مراسم و آیین های مذهبی در روند تاریخی خود با در هم آمیختن اسطوره و آیین، به بخشی از باورهای عامیانه ی مردم تبدیل شده اند.

گیلان با توجه به موقعیت مذهبی خود از آغاز دوره های اسلامی تا کنون، تجلی گاه باورهایی است که نمادهای آن، به عنوان مکان های مقدس، در فرهنگ مردم منطقه از اعتبار و احترام برخوردار بوده است.

کتاب حاضر در پی معرفی و شناساندن این باورها ست. نویسنده با کار میدانی از یک طرف به معرفی موقعیت های جغرافیایی و معماری بقعه ها می پردازد و از طرف دیگر آیین ها و باور داشت های مردم نسبت به این نمادها را ثبت می کند.

=============

پدیدآور:

محمد تقی پور احمد جکتاجی در سال 1326 در رشت به دنیا آمد سال های کودکی و تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش گذراند سپس وارد مدرسه ی عالی ترجمه ی تهران شد و در رشته ی مترجمی زبان انگلیسی فارغ التحصیل گشت.

وی فعالیت پژوهشی خود را از سال 1350 با چاپ مقالاتی در نشریات مختلف آغاز کرد با انتشار نشریه ی دامون در سال 1358 وارد عرصه ی روزنامه نگاری شد. سپس از تیر ماه سال 1371 نشریه ی گیله وا را منتشر کرد که تا امروز ادامه دارد و مهم ترین نشریه در معرفی فرهنگ و تمدن گیلان به شمار می رود وی در حوزه های کتاب شناسی، نسخه شناسی، ترجمه و تاریخ، تالیفاتی چند منتشر کرده است. گردآوری 6 جلد از مجموعه مقالات گیلان نامه و کتاب افسانه های گیلان از جمله آثار اوست .

یک پاسخ ارائه کنید