ادبیات کودک در گیلان

کتاب ادبیات کودک در گیلان بخش‌های مختلفی از آثار شفاهی، مکتوب و حتی تجسمی و نمایشی این منطقه را در بر می‌گیرد که کودکان و نوجوانان نسل به نسل با آن زیسته و پدران و مادران، آن را در آموزش فرزندان خود به کار گرفته‌اند. این اثر، به عنوان اولین نمونه‌ی پژوهشی درباره‌ی ادبیات کودکان و نوجوانان این منطقه قابل توجه است و می‌تواند منبعی برای تحقیقات پژوهشگران بعدی در این زمینه باشد.

پدیدآورنده “حمیرا خدابنده دوگاهه”

یک پاسخ ارائه کنید