انار گول

چی چی نی

انار گول ِ واکؤده گوش جیر

جیک و جیک

گب زئن دره

 

واگردان فارسی :

 

گنجشک

زیر گوش گشاده ی گل انار

جیک و جیک

دارد حرف می زند

 

 

یک پاسخ ارائه کنید