انجمن های گیلان در عصر مشروطه

تشکیل انجمن های ملی، سیاسی و صنفی در طی انقلاب مشروطیت، از جمله دستاوردهای مهم روشنفکران آزادی خواه پس از سال های تلاش و مبارزه بود زیرا شکل گیری و فعالیت این انجمن ها موجب رشد آگاهی و توجه مردم نسبت به مقولاتی چون رفاه اجتماعی، امنیت اقتصادی و دیگر حقوق مدنی شان شد و جبهه ای متحد و قدرتمند را در مقابل استبداد پدید آورد.

کارکرد این انجمن ها در عرصه ی سیاست ایران ، منجر به صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه شد و جبهه ای قدرتمند را در برابر اردوی مستبدین پدید آورد.

فعالیت این انجمن ها با همه ی پیچیدگی های حاکم بر ساختار و مناسبات آن ها، به دلیل مقاومت محمد علی شاه در برابر واگذاری قدرت و حاکمیت قانون، به اوج خود رسید هر چند این شعله پس از به توپ بسته شده مجلس شورای ملی فروکش کرد ولی اندکی بعد از زیر خاکستر خفقان سر برآورد و به خلع خودکامه منتهی گردید .

انجمن های گیلان در عصر مشروطه

هومن یوسف دهی در سال 1349 در لاهیجان بدنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به انجام رساند، پس از آن به همراه خانواده مقیم رشت شد و تحصیلات متوسطه را در این شهر به انجام رساند و در سال 1368 موفق به اخذ دیپلم تجربی گردید .

وی پس از آن جهت ادامه تحصیل در رشته ی زبان و ادبیات فارسی عازم تهران شد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ( 1372 ) و کارشناسی ارشد ( 1375 ) از دانشگاه آزاد اسلامی گردید و از همان دانشگاه به تدریس پرداخت و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر با دایرهالمعارف زبان و ادب فارسی در شبه قاره ی هند همکاری می کند. نخستین مقاله ی وی در سال 1369 در روزنامه ی اطلاعات به چاپ رسید و تا کنون مقالات متعددی از او در زمینه ی تاریخ و ادبیات در مجلات گلچرخ ، پژوهشیار ، گیله وا و نیز مجموعه مقالات گیلان نامه، نامواره دکتر محمود افشار و دایرهالمعارف اسلامی منتشر شده است.

کتاب های حکایت عشق صنعان ( 1381 ) و حکمرانان گیلان در عهد زندیه و قاجاریه ( 1382) از جمله آثار منتشر شده ی اوست .

یک پاسخ ارائه کنید