اگه روراس بیبی

اگه روراس بیبی دونیا تی جایه
تیره کیشمیش نخود موشکیل گوشایه

تی سر دوشمندِ سایه جیر نیبه سبز
بکفته دارِ گول لانتی کولایه

——————————-
برگردان فارسی

اگر صادق باشی…

اگر صادق باشی همه ی دنیا از آن توست
و حتا کشمش نخود برایت مشکل گشاست

هیچگاه سرت در زیر سایه دشمن سبز نمی شود
زیرا گُل درخت افتاده قارچ است

یک پاسخ ارائه کنید