این خانه و آن درخت

کتاب حاضر، مجموعه داستان‌های کوتاه با موضوع اجتماعی و با عنوان‌های: «در پناه گاو»، «میوه دل»، «مراحل»، «افق دید»، «رو به ایران»، «چلیپا»، «برای آگاهی»، «این خانه و آن درخت»،

«تماشاخانه»، «برنامه‌ریزی» و «خاتمه» است. در خلاصه داستان «این خانه و آن درخت» آمده است: مرد میانسالی با دیدن درختی در یکی از حیاط‌های همسایه به آن خیره شده و به یاد نهالی می‌افتد که در کودکی از باغبان معتمد گرفته و در خانه پدری کاشته بود. نهال به مرور زمان بزرگ شده و عشق او شده بود. با بزرگ شدن نهال، او نیز ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بود. فرزند پسرش که یک کبوترباز بود، درخت را مانع پریدن کبوترهایش دانست، و دور از چشم او به ریشه آن نفت ریخته بود. در نهایت، درخت خشک و سپس بریده شد. اکنون حیاط خانه باز شده، امّا دیگر کبوتری نیست که در آن پرواز کند.

**************************

پدیدآوران:

مجید دانش‌آراسته

ناشر: سمام

تعداد صفحات :۱۰۴

سال چاپ:۱۳۹1

یک پاسخ ارائه کنید