باغ کُتام

تار ِکی شَو

باغ کُتام جأ

کونسوزنک

مِه چراغ خاب

 

واگردان فارسی :

 

شب تاریک

در آلاچیق باغی

کرم شبتاب

چراغ خواب من است

 

یک پاسخ ارائه کنید