نقش قشر بورژوا -زمیندار،در تحولات تاریخ معاصر ایران

این کتاب تحقیقی،در سه بخش عرضه می‌شود:

نقش قشر بورژوا در تحولات دوره قاجاریه و مشروطیت
نقش این قشر در نهضت جنگل
نقش قشر بورژوا- زمین‌دار،در دوره حاکمیت خاندان پهلوی.
در بخش دوم،ضمن نقد کتاب میرزا کریم خان رشتی ،اثر احمد علیدوست، به واکاوی واقعه ملا سرا،در ششم مهر ۱۳۰۰ خورشیدی، به عنوان نقطه عطف اشاره شده است، که در این رویداد، انگلیس و شوروی،قصد قتل میرزا کوچک و ختم نهضت جنگل را داشتند.
حیدرخان عمواوغلی،توسط نیروهای نفوذی شوروی،درنهضت جنگل، کشته شدو بعدها مارکسیست‌های ایرانی،قتل وی را به گردن میرزا کوچک ونهضت جنگل انداختند.
تشکیل کمیته آهن،بعد از جنگ جهانی اول، برای زمینه سازی تاسیس سلسله پهلوی و جریان وابسته فراماسونری در ایران،زاییده زاییده نفوذ این قشر متنفذ در ساختار سیاسی،اجتماعی واقتصادی ایران،بوده است،که پژوهشگر این کتاب بدان پرداخته است.
اثر تحقیقی دکتر فریدون شایسته، با استفاده از منابع متعدد و تصاویر گوناگون، در ۹۰ صفحه، تایپ و ویرایش شده که منتظر حمایت یک موسسه دانشگاهی، یا افراد حقیقی و یا حقوقی، جهت حمایت ازچاپ این اثر می‌باشد.