تلفظ شهرهای مختلف گیلان و مازندران از قید «حالا»

⚡️ تلفظ شهرهای مختلف گیلان و مازندران از قید «حالا»:

هسا (رشت)

هیسه (لاجؤن)

ایسه (کلأچئه)

اسا (آمل)

 

🔰 چند مثال:

🔴 اسا تۊ کمی دسسه دری؟

(فارسی: حالا تو تو کدوم دسته هستی؟)

 

🔴 تا ایسه نیشنؤوسه بؤم

(فارسی: تا حالا نشنیده بۊدم)

یک پاسخ ارائه کنید