تورشه کنوس

مِه دیلا خوش بوکودم

سالانِه سال

بَتِه اون واده یانه

تورشه کنوس !

 

واگردان فارسی :

 

دل ام را خوش کردم

سال های سال

به اون وعده های

ازگیل ترش ات !

 

یک پاسخ ارائه کنید