جلال ستاری

جلال ستاری (زاده ۱۳۱۰ رشت) محقق، اسطوره‌شناس و اندیشمند ایرانی است. او در سوئیس تحصیل کرد و دکترا گرفت. یکی از استادان معروف او ژان پیاژه بود. او به مانند کارل گوستاو یونگ سوئیسی در رشته روانشناسی تحصیل کرد

و مانند او دغدغه‌ای فراتر از روانشناسی فردی داشت و تمرکز خود را بر روانشناسی جمعی و شناخت تأثیر مثبت یا منفی کهن الگوها و اسطوره‌ها و افسانه‌ها در ناخودآگاه جمعی معطوف کرد.

ستاری بیش از ۱۰۰ کتاب در زمینه‌های افسانه‌شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی در طی بیش از ۶۰ سال به رشتهٔ تحریر درآورده یا ترجمه کرده‌است. این کتاب‌ها بعضاً از کتاب‌های مرجع و شاخص در زمینه‌های تخصصی خود هستند. او نشان هنر و ادب درجه شوالیه را از دولت فرانسه دریافت کرده‌است.

آثار :

جانهای آشنا

آخرین مصاحبه با سارتر (ترجمه)

جهان نگری (ترجمه)
تراژدی و انسان
بازتاب اسطوره در بوف کور
فرهنگ و تئاتر و طاعون (ترجمه)
اسطوره در جهان امروز
پژوهشی در ناگزیری مرگ گیلگمش (ترجمه)
سیمای زن در فرهنگ ایران
در قلمرو فرهنگ
شرق در ادبیات فرانسه (ترجمه)
افسون شهرزاد
نمایش در شرق
اسطوره و رمز در اندیشه میرچا الیاده
درد عشق زلیخا
در بی دولتی فرهنگ
آیین و اسطوره در تئاتر
پژوهشی در اسطوره گیلگمش و افسانه اسکندر
جهان اسطوره‌شناسی (ترجمه)
اسطورگی و فرهیختگی
رمز و مثل در روانکاوی
نماد و نمایش
چهار سیمای اسطوره‌ای (تارزان-دراکولا-فرانکشتاین-فاوست)
رمزپردازی آتش (ترجمه)
دانش اساطیر (ترجمه)
زبان رمزی افسانه ها
پژوهشی در احوال شیخ صنعان و دختر ترسا
در روز بازار زمانه (سفرنامه)
تقلید و تماشا
اسطوره‌های عشق (ترجمه)
زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران
زبان رمزی قصه‌های پرشور
زمینه فرهنگ مردم
تأثیر سینما در کودک و نوجوان (ترجمه)
چشم‌انداز اسطوره
مدخلی بر رمزشناسی عرفانی

یک پاسخ ارائه کنید