حوض‌ها

حوض‌ها
خالی
ماه
تکیده
و آسمان
تهی از الماسهای زمردّین
خشکسالی را می‌پراکند.
کوچه‌های متعفن
شب‌بوها را خفه می‌کند
خزان
تمامی باغ را خشکانیده است
و باد
که انتشار آلودگی‌ست
هوای تنفس را
دشوار می‌کند.

 

هماغوشیِ نگاه در رقص ماه

انتشارات ایلیا چاپ ۸۴

یک پاسخ ارائه کنید