خانه محتشم طلب

این کتاب، دومین اثر از یک مجموعه‌ی ٩ جلدی است که توسط همکاران موزه میراث روستایی گیلان و زیر نظر دکتر محمود طالقانی، با هدف مستند‌سازی و ماندگاری دانش طراحی و ساخت مجموعه‌‌های مسکونی حوزه‌های فرهنگی و معماری نه‌گانه‌ی گیلان که در سایت موزه نیز دوباره چینی شده‌اند و با همکاری “پژوهشکده‌ی تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی”دانشگاه تهران و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، تهیه و در اختیار دانش پژوهان، صاحب‌نظران و دانشجویان قرار می‌گیرد.

***********************

ناظر : محمود طالقانی

ناشر : تهران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری “متن”، ١٣٨٩

یک پاسخ ارائه کنید