خانه ی حاجت پور

خانه ی حاجت پور که در روستای ییلاقی ایسبی دول دهستان شاندرمن بخش شاندرمن شهرستان ماسال واچینی شده است در روستای کوهستان غرب در محل موزه میراث روستایی گیلان دوباره چینی شده است. این کتاب، هفتمین اثر از مجموعه ی نه جلدی میراث معماری روستایی گیلان است که به شرح این عملیات می پردازد.

**************************

زیر نظر : محمود طالقانی

ناشر : تهران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری، متن، بهار ١٣٩١

یک پاسخ ارائه کنید